Så bibehåller du en aktiv livsstil på ålderns höst

Att kroppen åldras är knappast en hemlighet. Det är en process som pågår från vaggan till graven. Även om vi inte kan göra något åt själva åldrandet så finns det en hel del vi kan göra när det kommer till att hålla oss aktiva. En måttlig till hög nivå av fysisk aktivitet har ett flertal gynnsamma effekter för många av de problemen kommer med hög ålder. Inte bara främjar det att man bibehåller muskelmassa och ett starkt skelett, utan har även visat sig kunna hämma vanligt förekommande inflammatoriska sjukdomar.

De goda nyheterna är att det inte finns några särskilda hemligheter. Varierad kost och en stabil nivå av fysisk aktivitet är det enda som krävs. Men detta kan såklart upplevas som dåliga nyheter då det faktiskt innebär att det hela kräver en del ansträngning. Men att börja med kosthållningen är alltid ett bra första steg då det skapar bra förutsättningar för en fortsatt aktiv livsstil även på ålders höst.

Sund kosthållning är ofta en grundförutsättning

En varierad och tillräcklig kost är i många fall, vid sidan av fysiskt aktivitet, en grundförutsättning för en hälsosam och aktiv livsstil. Att få i sig ett brett spektrum av vitaminer är avgörande för att man ska bibehålla funktion i leder, muskler, immunförsvaret, skelettet och mycket mer. Intressant nog så måste man uppnå en viss balans mellan kost och aktivitet. Det är aldrig bra att röra sig för mycket och äta för lite, eller äta för mycket och röra sig för lite.

Traditionella rekommendationer gällande frukt, grönsaker och övriga råvaror innehållandes såväl protein som kolhydrater är såklart relevanta. Men om man av tidsmässiga, praktiska eller ekonomiska skäl inte kan ha en varierad kosthållning går det alltid att komplettera maten med kosttillskott så som Vitacea eller liknande produkter med ett varierat innehåll av vitaminer och antioxidanter.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.